Va propunem...

2019 Nr 4

Laudatio

pentru Mihnea Berindei

Mihnea Berindei a fost un autentic om de știință, specializat în osmanistică, pe carea aprofundat-o în mediul universitar francez, co-editor al unor remarcabile colecții dedocumente privind istoria comunismului în România. Acest Laudatio nu se adreseazămeritelor științifice ale lui Mihnea Berindei, le amintim pentru a remarca faptul că tot ceeace a făcut istoricul în viață a reflectat rigoarea omului devotat cunoașterii. Totodată, nu poți explica opera existențială a lui Mihnea – căci în cazul lui, pe aceasta vrem s-o onorăm,„opera existențială” - dacă nu asociezi consistenței gânditorului, rigoarea lui morală. Citiți în continuare...