Va propunem...

2016 Nr 4

 

Editorial

Cel de-al patrulea număr al trimestrialului Noua Revistă de Drepturile Omului pe anul 2016 conţine trei materiale care implică problematica religioasă: articolul lui Emil Moise privitor la avatarurile înscrierii la ora de Religie şi sinteza Iustinei Ionescu asupra jurisprudenţei CNCD pe criteriul religiei; al treilea material, alcătuit din patru piese, documentează „lupta în justiţie pentru drepturile cuplurilor de acelaşi sex”, cu indiscutabilă dimensiune religioasă. Cititi in continuare...

 


Emil MOISE

Aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 669/2014: avatarurile înscrierii la ora de Religie

 

Studiul investighează influenţa unor actori sociali asupra procesului de iniţiere, adoptare şi aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale Române nr. 669/2014 (în continuare, şi CCR sau Curtea) care priveşte metodologia de asigurare a participării la educaţia religioasă în sistemul românesc de învăţământ. De-a lungul anilor, mai multe organizaţii neguvernamentale au atras public atenţia asupra faptului că metodologia anterioară participa la fenomenul îndoctrinării religioase din învăţământul românesc, contrar cerinţelor principiilor de drept, între altele, prin încălcarea prevederilor art. 9 şi art. 14 ale Convenţiei europene a drepturilor şi libertăţilor fundamentale (mai departe, Convenţia), ale art. 2 din Protocolul adiţional, ale art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie, ale art. 1, art. 16 şi art. 29 din Constituţia României, ale legislaţiei naţionale privind educaţia şi libertatea de conştiinţă şi acordarea la principiile de la Toledo1. În acest sens, Decizia nr. 669/2014 este un moment al unui efort îndelungat de împotrivire la fenomenul îndoctrinării religioase. Cititi in continuare...