Va propunem...

2023 Nr 1

Gabriel ANDREESCU

Încălcarea ofensatoare și provocatoare a libertății de asociere. Cazul asociației „15 Decembrie - Zi a Solidarității române-maghiare”

Studiul analizează un caz destinat să devină notoriu, de încălcare a libertății de asociere prin refuzul Secretariatului General al Guvernului (SGG, uneori „Sectretariatul”) de a acorda dreptul de folosire a numelui, organizației neguvernamentale „15 Decembrie - Zi a Solidarității române-maghiare”. Într-o primă parte descriu asociația, subliniind specificul ei pus în evidență chiar de nume, descriu inițierea demersurilor de obținere a personalității juridice și atitudinea primei autorități publice cu care s-a confruntat. Introduc detalii privind inițiatorii, relevante pentru refuzul SGG.. Fac o trecere în revistă a problematicii libertății de asociere în raport cu doctrina Convenției europene a drepturilor omului dezvoltată prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a descrie standardele europene care semnifică atitudinea SGG. Considerațiile enumerate asigură cadrul analizei acestui caz de încălcare a libertății de asociere, problematic prin nivelul arbitrariului și confuziei autorităților de stat în exercițiul atribuțiilor lor de respectare a drepturilor fundamentale.1 Citiți în continuare...