Va propunem...

 

2019 Nr 2


Mihai POPA, Liviu ANDREESCU

Protecția juridică a grupurilor religioase în lumina deciziei CEDO în speța Tothpal și Szabo împotriva României (2019)

 

Introducere

În data de 19 februarie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau „Curtea”) a emis o decizie de încălcare de către autoritățile statului român a prevederilor Articolului 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului („Convenția”) în speța Tothpal și Szabo împotriva României. Este vorba despre o decizie unică referitoare la două cazuri distincte, Tothpal împotriva României (28617/13) și Szabo împotriva României (50919/13), ambele reclamând încălcarea prevederilor referitoare la libertatea de religie din Convenție prin condamnări penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de preot. Scopul principal al textului de față este de a discuta cele două cazuri în relație cu alte cazuri întâlnite de noi în cursul proiectului de cercetare „Direcții ale pluralismului religios în Europa: Examinarea mobilizării actorilor sociali în Europa în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la libertatea de religie”. În acest fel, dorim să scoatem în evidență cât de mult posibil relevanța mai largă a deciziei CEDO pentru dinamicile religioase actuale din România. Cititi in continuare...