Sumar Nr 1, 2010

Editorial

 

I

Valentin Constantin, Drepturile omului, între „nu vrem” şi „nu putem”

Corneliu-Liviu Popescu, Menţinerea regimului democratic în urma revizuirii constituţionale 

Alina Mirabela Gentimir, Care formă de autonomie este favorabilă României?

Gabriel Andreescu, Răspuns la întrebarea:: care formă de autonomie?

 

II

Hotărârea CNCD cu privire la desfiinţarea postului de expert local pe probleme de romi

Hotărârea CNCD cu privire la sancţionarea reclamatei pentru neaplicarea fermă şi neîntârziată a hotărârii Colegiului Director

 

III

Csaba Asztalos Ferenc, Analiza diagnostic a cadrului legal şi instituţional în domeniul egalităţii de şanse şi de gen în România

 

IV

K. N. Llewellyn, Normativul, juridicul şi sarcinile dreptului: problema metodei juridice (II) 

 

VI

Rezumate/ Cuvinte cheie (în limba engleză)

Index alfabetic

Consiliul Ştiinţific

Condiţii de publicare

Abonamente 2010