Sumar Nr 4, 2007

Editorial

 

I

Corneliu-Liviu Popescu, Condamnarea României de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru neconvenţionalitatea procedurii judiciare contravenţionale

Lucian Bojin, Libertatea presei vs. autoritatea justiţiei. Principiile lui Dworkin şi o relectură a deciziei Sunday Times ...

Gabriel Andreescu, Manualele: discriminare ori îndoctrinare?

Iulia Voina-Motoc, Drepturile omului şi genomul uman

 

II

Hotărârea CNCD privind absolvenţii la zi şi la fără frecvenţă

Hotărârea CNCD privind un caz de discriminare pe criteriu de vârstă

Hotărârea CNCD privind nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba maternă

Hotărârea CNCD privind discriminarea persoanelor care aparţin religiei Bahá’í

Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti: reglementarea prezenţei icoanelor în instituţiile de învăţământ public

 

III

Recomandarea 1735 (2006). Conceptul de „naţiune”

Adrian Severin, Observaţii la proiectul Raportului privind „Conceptul de naţiune”

 

IV

Diana Olar, Cauzele Marele Orient al Italiei c. Italia (nr. 2) şi Hasan şi Eylem Zengin c. Turcia

 

V

Benjamin N, Cardozo, Natura procesului judiciar (II)

 

VI

Rezumate