Sumar Nr 4, 2008

Editorial

I

Aurora Ciucă,Tratatul de la Lisabona. Puncte de reformă şi aspecte  privind drepturile omului 

Bogdana Petrica, Clauzele  “Drepturile Omului” în acordurile externe ale Comunităţii Europene

Horaţiu Alexandru Rusu, Perspectivele relaţiei dintre dreptul comunitar şi CEDO ca urmare a hotărârii Curţii EDO în cauza Bosphorus 

Dezideriu Gergely, Standarde europene privind sarcina probei în cazurile de discriminare şi transpunerea în dreptul intern ca excepţie a principiului de drept comun “affirmanti incumbit probatio”

Valentin Constantin, Cum a produs Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un eveniment judiciar

II

Hotărârea CNCD cu privire la desfacerea contractului de muncă datorită stării de graviditate

Hotărârea CNCD cu privire la posibilul caracter discriminatoriu al utilizării sintagmei „ţigan”

III

Istvan Haller, Analiza jurisprudenţei CEDO privind limbajul urii (II)

IV

Diana Olar, Cauza E.B. c. Franţa 

V

Aura Cumita Waschke, Raţiune, libertate sau despre formele universale ale conduitei umane în etica şi dreptul lui Kant

VI

Recenzii

Index

Abonamente

 

nr 4 2008