Consiliu Stiintific

Director
Gabriel ANDREESCU - Doctor în ştiinţe politice al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative.
Profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi
Administrative. Iniţiator al APADOR-CH, fondator şi preşedinte al Centrului de Studii Internaţionale,
Ombudspersons for National Minorities şi Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă. Cavaler al
Ordinului Naţional „Steaua României”. Între alte distincţii primite se numără Premiul Petöfi pentru
Libertatea Popoarelor din Europa Centrală (Fundaţia Secolului XXI/Budapesta), Pro Minoritate (Guvernul
Ungariei), premiul Human Rights Monitor (Human Rights Watch din S.U.A.).

* * *

Consiliul ştiinţific
Corneliu BÎRSAN - Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti şi doctor honoris causa al Universităţii Paris I
Panteon-Sorbona (Franţa). Profesor universitar şi fost decan la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti. Profesor invitat la Universitatea Paris I Panteon-Sorbona (Franţa) şi la Facultatea
Internaţională de Drept Comparat (Franţa). Fost membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului şi
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cavaler al Legiunii de Onoare (Franţa).
Aurora CIUCĂ - Doctor în drept al Universitaţii „Al. I. Cuza”, Diploma de Master „Cum laude” în International
and Human Rights Law, Universitatea „Notre Dame” S.U.A, profesor universitar la Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, membru în Consiliul de Administraţie al Fundaţiei „Şanse Egale pentru
Femei” Iaşi, membru în Société Française pour le Droit International.
Valentin CONSTANTIN - Doctor în drept al Universităţii Babeş-Bolyai. Profesor universitar la Facultatea de
Drept a Universităţii de Vest din Timişoara. Avocat în Baroul Arad.
Corneliu-Liviu POPESCU - Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti. Profesor universitar la Facultatea de
Drept a Universităţii din Bucureşti şi la Colegiul Juridic de Studii Europene din Bucureşti al
Universităţii Paris I Panteon-Sorbona (Franţa). Profesor invitat la Universitatea din Nisa Sophia-
Antipolis (Franţa) şi la Facultatea Internaţională de Drept Comparat (Franţa). Diplomă de Drept
internaţional al drepturilor omului a Institutului Internaţional de Drepturile Omului (Strasbourg,
Franţa) şi a Academiei de Drept European (Florenţa, Italia). Fost Agent guvernamental pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
Jean-François RENUCCI – Profesor la Facultatea de Drept - Université de Nice Sophia-Antipolis (Franța). Fost
consilier la Departamentul Relaţiilor Externe, Monaco. Director - Centre d’Etudes sur les Droits Sud-
Européens. Director - Centre d’Etudes Européennes sur les Droits de l’Homme. Autor al mai multor
volume, printre care Droit Européen des Droits de l’Homme (2002) şi Code de Procédure Pénale -
Convention Européenne des Droits de l’Homme (2006).
Valeriu STOICA - Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti. Profesor universitar la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti. Membru al Institutului Internaţional pentru Drepturile Omului (Strasbourg,
Franţa). Fost ministru al justiţiei, fost membru al Comisiei de la Veneţia „Democraţie prin Drept” şi
fost membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, avocat în Baroul Bucureşti, arbitru la
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Florin STRETEANU - Doctor în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesor universitar la
Facultatea de Drept şi cancelar general al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesor invitat
la Universitatea din Limoges (Franţa), la Universitatea din Reims (Franţa), la Universitatea Strasbourg
III Robert Schumann (Franţa), la Facultatea Internaţională de Drept Comparat (Franţa) şi la
Universitatea din Zaragoza (Spania). Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal şi al
Societăţii de Legislaţie Comparată.
Frédéric SUDRE - Profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Montpellier I. Director al
Institutului de Drept European al Drepturilor Omului (L’Institut de Droit Européen des Droits de
L’Homme). A publicat lucrări de referinţă în domeniul dreptului, printre care: Realité et perspectives
du droit communautaire des droits fondamentaux (coord., 2000), La Convention européenne des
droits de l’homme (2002), Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention
européenne des droits de l’homme (coord., 2002), Le ministere public et les exigences du proces
équitable (coord., 2003), La diffusion du modele européen du proces équitable (coord., 2003), Droit
européen et international des droits de l'homme (tradusă în acelaşi an la Polirom: Drept european şi
internaţional al drepturilor omului).
Renate WEBER - Membră a Parlamentului European. A predat la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii
Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative şi la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Fost judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fostă consilieră prezidenţială cu
rang de ministru pentru probleme constituţional-legislative. Fostă preşedintă a Fundaţiei pentru o
Societate Deschisă.
Ineta ZIEMELE - Fostă judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A studiat Dreptul la
Universitatea din Letonia şi la Universitatea din Cambridge. A fost Profesoară de Drept Internaţional
şi Drepturile Omului la Facultatea de Drept din Riga. Fostă consilieră de programe în cadrul
Directoratului General al Drepturilor Omului al Consiliului Europei.

* * *

Măriuca Oana CONSTANTIN - Doctoră în Științe Politice, cadru didactic asociat la Școala Națională de Științe
Politice și Administrative, București. A publicat studii interdisciplinare în care abordează din perspectiva
științelor politice subiecte din domeniul juridic. Avocată, absolventă a Facultăţii de Drept (Universitatea
din Bucureşti), a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene (Universitatea Paris I Panthéon-
Sorbonne), a Facultăţii de Ştiinţe Politice (SNSPA) și a Masteratului de Politici, Gen şi Minorităţi din
cadrul SNSPA.
Dragoş Nicolae COSTESCU - Lector universitar doctor in cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti,
titular al disciplinei Dreptul noilor Tehnologii şi Informatică juridică, în cadrul programei de licenţă şi
titular al disciplinei Contencios European al Drepturilor Omului în cadrul programei de Master.
Liliana ENE - Asistentă de Cercetare Științifică în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunării”, Tulcea, Departamentul Reconstrucție Ecologică. Master în Managementul Resurselor Naturale
în contextul Dezvoltării Durabile. Membru fondator și Președintă a Mișcării Aliate a Mamelor Antirasiste
M.A.M.A.
Teodor PAPUC - Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara. Licențiat în administrație
publică (Facultatea de Management – ASE, București), diplomă de master în științe politice (Facultatea de
Științe Politice – SNSPA, București), licențiat în drept (Facultatea de Drept a Universității din București).
Iustina IONESCU - Doctorandă în cadrul Școlii Doctorale a Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative,
Bucureşti. Avocată de drepturile omului şi membră a reţelei Comisiei Europene European Network of
Legal Experts in the field of Gender Equality of the European Commission. Specializată în domeniul
anti-discriminării şi drepturilor sexuale şi reproductive. Reprezintă persoane expuse discriminării în
acţiuni juridice în faţa instanţelor şi autorităţilor naţionale din România. În 2012-2013 a fost membră a
echipei de jurişti şi avocata pledantă în cazul ACCEPT c. CNCD, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,
primul caz de refuz la angajare pe criteriul orientării sexuale decis de Curtea de la Luxembourg.
Előd KINCSES - Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti. Din anul 1970 este avocat în
Baroul Târgu Mureş. În anul 1989 a fost avocatul lui László Tőkés în celebrul proces de evacuare de la
Timişoara. Cartea sa, Martie negru la Târgu Mureş a fost editată de mai multe ori în limbile română,
maghiară şi engleză.
Elena PACEA - Doctorandă a Universității Paris I Panthéon-Sorbonne şi a Universității din Bucureşti. Ataşat
temporar de învățământ şi de cercetare al Universității Paris I Panthéon-Sorbonne. Predă seminarii în
domeniul dreptului public în cadrul Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene. Avocată,
membră a Baroului Bucureşti.

* * *

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi
a căpătat recent, în urma adoptării Legii nr. 324/2006, statut de autoritate de stat în domeniul
discriminării. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este autonom, cu personalitate
juridică, aflat sub control parlamentar şi, totodată, garant al respectării şi aplicării principiului
nediscriminării. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este condus de către un Colegiu
Director. Actualul preşedinte este CSABA Asztalos Ferenc.