Ghid pentru autori

 

Noua Revistă de Drepturile Omului (NRDO) este o publicaţie trimestrială românească editată de Centrul de Studii Internaţionale în colaborare cu Editura Pavesiana. Ea publică lucrări originale în domeniul drepturilor omului, în special privind România şi Europa de Est și cu raportare, cu precădere, la sistemul european al protejării drepturilor ființei umane. Revista publică atât studii cât şi rapoarte, documentare şi jurisprudenţă. Toate manuscrisele trec printr-un proces de evaluare. Autorii vor fi ţinuţi la curent cu etapele şi rezultatul procesului de evaluare. Nu există taxe pentru evaluarea sau publicarea articolelor.

Autorii pot găsi informaţii privind Principiile Etice ale revistei aici.

Autorii păstrează drepturile de copyright asupra articolelor. Autorii acordă NRDO dreptul să publice articolele şi să producă volume ale revistei pentru vânzarea către biblioteci şi persoane. Autorii dau dreptul părţilor terţe să utilizeze articolele în mod liber dacă indică autorii originari şi detaliile citării. Articolul este distribuit sub Licenţa Creative Commons Attribution.

Metodologia peer-review

Manuscrisele propuse spre publicare în Noua Revistă de Drepturile Omului – studii, rapoarte sau documentare – vor fi trimise la adresa editor@revistadrepturileomului.ro. După o evaluare inițială la redacție, aceasta va transmite manuscrisele către 2 referenți (cercetători sau cadre didactice universitare recunoscute de către NRDO) pentru evaluare în regim double-blind. Dacă evaluările conțin recomandări contradictorii privind publicarea, redacția se va adresa unui al treilea referent, a cărui apreciere va fi hotărâtoare.

NRDO acceptă spre evaluare și manuscrise însoțite de recomandarea unui cercetător/cadru didactic universitar recunoscut de către Revistă, dacă acesta le consideră de interes special pentru publicație (vezi, în acest sens, rubrica „Despre noi”). În această situație, manuscrisele vor fi evaluate de către un membru al Consiliului științific în regim single-blind.

Odată manuscrisul acceptat, redacția pregătește o sinteză a observațiilor făcute de referenți care va ajunge la autori nu mai târziu de două săptămâni de la primirea evaluărilor. Publicarea studiilor, rapoartelor și documentarelor va avea loc după ce autorii intervin asupra manuscriselor în conformitate cu observațiile transmise.

Conflict de interese

Toţi autorii sunt rugaţi să facă public orice conflict de interese existent sau potenţial care ar putea influenţa, sau ar putea fi bănuit că influenţează, munca de cercetare.

Declaraţie

Trimiterea unui articol este considerată un acord implicit că articolul nu a mai fost publicat înainte (decât cel mult ca abstract sau parte a unui teze academice), nu este evaluat spre publicare în altă parte şi că publicarea sa a fost acceptată de către toţi autorii.

Autori

Toţi autorii trebuie să fi participat semnificativ la cercetarea sau scrierea articolului. Toţi autorii trebuie să fie de acord cu forma finală a articolului.

Lista de autori în forma sa finală trebuie trimisă odată cu articolul.

Limbă

Textele pot fi scrise în Română, Engleză sau Franceză. Autorii sunt rugaţi să utilizeze un spell checker înainte să trimită articolul.

Trimiterea manuscriselor

Manuscrisele trebuie trimise în format Microsoft Word ca ataşament la adresa editor@revistadrepturileomului.ro. Articolele pot avea între 2500 şi 15000 de cuvinte (incluzând note de subsol, tabele şi figuri). Rapoartele pot avea până la 20.000 de cuvinte. Textul trebuie să fie într-o singură coloană. Păstraţi aspectul textului cât mai simplu cu putinţă.

Structura articolelor

Introducere
Prezentaţi obiectivele cercetării şi oferiţi informaţii despre context, evitând însă un sumar prea detaliat al bibliografiei şi prezentarea rezultatelor.

Rezultate
Secţiunea de rezultate trebuie să fie clară şi concisă.

Discuţie
Această secţiune trebuie să discute importanţa rezultatelor cercetării, nu să le prezinte încă o dată. Evitaţi discutarea bibliografiei existente.

Concluzii
Concluziile principale ale studiului pot fi prezentate într-o scurtă secţiune de Concluzii, separată sau ca parte a secţiunii de Discuţie.

Anexe
Dacă exisă mai mult de o anexă, acestea vor fi identificate ca A, B, etc. Formulele şi ecuaţiile din anexe vor fi astfel Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; respectiv Eq. (B.1) ş.a.m.d. Similar pentru tabele şi figuri: Tabel A.1; Fig. A.1, etc.

• Titlu. Concis şi informativ. Titlurile sunt deseori folosite de algoritmi de căutare. Evitaţi abrevierile şi formulele dacă este posibil.

• Numele şi afilierea autorilor. Indicaţi clar numele şi prenumele fiecărui autor şi verificaţi că toatele numele sunt scrise  corect. Includeţi afilierea autorilor sub numele acestora.

• Autor corespondent. Indicaţi clar cine se va ocupa de corespondenţă în toate etapele evaluării şi publicării articolului.

Abstract
Includeţi un abstract concis şi informativ (maximum 250 de cuvinte). Abstractul trebuie să explice pe scurt scopul cercetării, rezultatele principale şi concluziile majore. Abstractele apar deseori separat de articol aşa că trebuie să fie utilizabile în lipsa acestuia. Din acest motiv sunt de evitat referinţele la bibliografie. Trebuie de asemenea evitate abrevierile non-standard, iar dacă sunt totuşi folosite ele trebuie definite la prima apariţie în abstract.

Cuvinte Cheie

Imediat după abstract includeţi până la 10 cuvinte cheie, evitând termenii generali (de exemplu "şi", "lui"). Utilizaţi un minim de abrevieri, şi doar cele binecunoscute în domeniu. Aceste cuvinte cheie vor fi utilizate pentru indexare.

Abrevieri
Definiţi abrevierile non-standard în notele de subsol. Abrevierile din abstract care nu pot fi evitate trebuie definite şi la prima menţionare în acesta. Asiguraţi-vă că sunteţi consecvenţi în abrevieri pe parcursul întregului articol.

Notele de subsol

Notele de subsol trebuie utilizate cât mai puţin posibil. Numerotaţi-le consecutiv pe parcursul întregului articol.

Figuri

Asiguraţi-vă că fiecare figură are o legendă. Păstraţi la minimum textul din cadrul figurilor dar explicaţii toate simbolurile şi abrevierile folosite.

Tabele
Tabelele trebuie să apară sub formă de text editabil şi nu ca imagine. Numerotaţi tabelele consecutiv în ordinea apariţiei în text şi plasaţi orice note privind tabelele sub acestea. Folosiţi tabelele cât mai puţin posibil şi asiguraţi-vă că informaţia din ele nu repetă rezultate descrise în altă parte a textului.

Bibliografie

Citări în text

Asiguraţi-vă că toate citările din text au referinţe în notele de subsol (şi vice versa). Rezultatele nepublicate şi comunicările personale pot fi menţionate în text, cu sintagmele 'Rezultate nepublicate' sau 'Comunicare Personală'. Utilizarea formulei 'in press' presupune că articolul a fost acceptat spre publicare.

Surse online

Trebuie incluse cel puţin URL-ul şi data ultimei accesări a sursei. Trebuie inclusă orice altă informaţie cunoscută (DOI, numele autorilor, data publicării, publicaţia sursă, etc.). 

Formatul Bibliografiei

Exemple:
Articol în revistă:

Gabriel Andreescu, Liviu Andreescu, The European Court of Human Rights’ Lautsi Decision: Context, Contents, Consequences, Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 9, No. 26, (Summer) 2010, p. 47-74.

Carte: 

Max Weber, Basic Concepts of Sociology, California Press, New York, 1963.

Capitol în carte:

Tad Stahnke, Equality and Religious Preferences: Theoretical, International and Religious Perspectives, în Peter G. Danchin, Elisabeth A. Cole (eds.), Protecting the Human Rights of Religious Minorities in Eastern Europe: Human Rights Law, Theory and Practice, Columbia University Press, New York, 2002, „European Parliamentary Enquete Commissions: Justification of a Two-Tiered System of Religious Freedoms”, 102.

Website:

Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK (2003). http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ Accessed 13.03.03.

Înainte să trimiteţi

Următoarea listă poate fi utilă înainte să trimiteţi articolul spre evaluare. Consultaţi acest ghid pentru autori pentru mai multe detalii.

Asiguraţi-vă că următoarele sunt incluse:

• Adresa de email şi adresa poştală a autorului corespondent

• Cuvinte Cheie

• Abstract

Verificaţi că:

• Manuscriptul a fost 'spell-checked' şi 'grammar-checked'

• Referinţele bibliografice este în formatul cerut de această revistă

• Toate referinţele din notele de subsol sunt prezente în text şi vice versa

• A fost obţinută permisiune pentru utilizarea materialelor cu drept de autor din alte surse (inclusiv de pe Internet)

Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la editor@revistadrepturileomului.ro.

După trimitere

Vom face tot posibilul să publicăm articolul cât mai rapid posibil. Editorul îşi rezervă dreptul de a interveni acolo unde este necesar în articolele acceptate pentru publicare.