Declaratie de Etica

 

Noua Revistă de Drepturile Omului este dedicată asigurării eticii publicistice şi calităţii articolelor. Toate părţile – autori, editori, referenţi – trebuie să se conformeze standardelor de comportament etic. 

Editorii: Editori vor evalua manuscrisele exclusiv pe baza meritului lor academic, fără să ţină seama de sexul, genul, rasa, religia, cetăţenia, etc. autorilor. Editorii vor păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de manuscris şi nu vor utiliza informaţii nepublicate în propria cercetare fără consimţământul scris al autorilor. Editorii vor răspunde adecvat şi la timp oricăror reclamaţii privind încălcarea eticii de către manuscrise sau articole.

Autorii: Autorii trebuie să se asigure că articolele lor sunt originale în întregime. Autorii trebuie să menţioneze toate sursele de date şi să citeze publicaţiile care le-au influenţat munca de cercetare. Plagiatul în toate formele sale este inacceptabil. Toţi cei care au adus contribuţii semnificative articolului trebuie incluşi ca şi co-autori. Autorul corespondent trebuie să se asigure că toţi autorii au văzut şi sunt de acord cu versiunea finală a manuscrisului şi cu trimiterea acestuia spre publicare, cât şi cu includerea lor ca şi co-autori. Dacă, în orice moment, autorii descoperă o eroare sau inexactitate în manuscris sau articol, aceasta trebuie anunţată editorului.

Referenţi: Toate manuscrisele primite sunt considerate documente confidenţiale. Ideile obţinute în urma evaluării trebuie să rămână confidenţiale şi nu pot fi utilizate în scop personal. Evaluările trebuie să fie obiective, şi să conţină observaţii clare, argumentate, pe care autorii să le poată utiliza pentru îmbunătăţirea articolelor. Dacă un referent simte că nu poate termina evaluarea completă a articolului în timpul avut la dispoziţie, această informaţie trebuie comunicată editorului pentru ca articolul să fie trimis unui alt referent. Referenţii trebuie să informeze editorul prividn orice posibil conflict de interese.