Va propunem...

2023 Nr 2

Liviu ANDREESCU

Despre discriminare în America: servicii expresive pentru căsătoriile gay și măsuri pozitive pentru universități în două decizii recente ale Curții Supreme a SUA

Vara trecută, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a emis o serie de hotărâri primite cu multă satisfacție de mișcarea conservatoare de peste Atlantic. 1 Acestea au privit chestiuni precum dreptul constituțional la întreruperea de sarcină, 2 libertatea de manifestare a credinței și separația dintre religie și stat, 3 ori intervenția agențiilor federale în politicile de mediu statale. A trecut exact un an și câteva decizii care s-au succedat rapid par să dea câștig de cauză aceleiași viziuni conservatoare juridic și, pesemne, social, despre orânduirea societății americane. Dintre ele, comentez aici hotărârea privind refuzul unor servicii cu conținut pro-LGBT și, ulterior, pe cea referitoare la măsurile pozitive la admitere („acțiunea afirmativă”) din universitățile americane.