Rezumat Nr 1, 2012

Corneliu-Liviu Popescu, Exigenţele convenţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului

 

Rezumat: Cândva imposibilă, aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului este un proces care a început. El se va finaliza sub forma unui tratat de aderare, conform normelor clasice ale dreptului tratatelor internaţionale. Acest tratat va conţine nu numai amendamente la Convenţia europeană a drepturilor omului, ci el va trebui de asemenea să includă şi alte dispoziţii conexe.

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană; Consiliul Europei; Convenţia europeană a drepturilor omului; aderare; tratat de aderare.

 

Rodoljub Etinski, Human Rights Protection in view of Climate Change Impacts 

 

Abstract: Climate change as well as state’s activities and failures related to climate change may harm human rights.  The protection of human rights violated by national activities or failures related to climate change may be provided by standard domestic and international mechanisms of human rights protection. These standard mechanisms have to be supplemented by various forms of international cooperation that would enable developing countries to fulfill their obligation of protection of human rights in view of climate change impacts. In the most drastic cases of violation of human rights, caused by the sinking of low-lying countries into the sea, standard domestic and international mechanisms of protection do not suffice.  The protection of human rights in such drastic cases requires the establishment of a new legal relationship between the international community and environmental refugees via a new convention on environmental refugees and its implementing body.

Key words: climate change, international cooperation, human rights protection, environmental refugees, UN Framework Convention on Climate Change

 

Gabriel Andreescu, Proiectul de lege privind traumatizarea pe viață a femeilor care solicită avortul

 

Rezumat: Lucrarea vizează inițiativa legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină. Sunt analizate proiectul de lege și dezbaterea publică pe care aceasta a motivat-o. Rolul organizațiilor neguvernamentale ce militează împotriva întreruperii sarcinii este considerat minor în raport cu tendințele politice din cadrul Partidului Democrat Liberal pentru care Institutul de Studii Populare și Fundația Creștin-Democrată constituie un creuzet doctrinar. Inițiativa legislativă a cabinetelor de consiliere reprezintă o gravă amenințare la adresa drepturilor reproductive ale femeii. Proiectul conține contradicția centrală, dintre faptul că afirmă dreptul la viață al copilului nenăscut ca drept fundamental și în același timp, permite întreruperea sarcinii, deci încălcarea unui asemenea prezumtiv drept. Femeile însărcinate sunt lăsate fără apărare în fața abuzurilor antreprenorilor cu motivații religioase sau/și materiale, acestea permise și chiar stimulate de prevederile proiectului. În particular, obligarea solicitantelor la întreruperea sarcinii de a urmări imagini traumatice și a se desemna drept ucigașe constituie un tratament degradant, un atentat la dreptul la viață privată și la libertatea lor de conștiință.

            Cuvinte cheie: femei înărcinate, drepturi reproductive, avort, servicii de consiliere, Institutul de Studii Populare, Fundația Creștin-Democrată