Rezumat Nr 2, 2010

Aurora Ciucă, Cetăţenia între naţional şi internaţional. Discuţii pe marginea unui caz   

             Aplicarea dreptului Uniunii Europene cazurilor privind dobândirea sau pierderea  cetăţeniei unui stat membru este o problemă extrem de delicată aflată pentru prima oară în atenţia Curţii Europene de Justiţie. Suverane în determinarea naţionalilor lor, oare statele membre dispun în acest scop de puteri nelimitate? Calitatea de membru al UE a fiecăruia dintre cei 27 conferă resortisanţilor lor o identitate juridică specială care atrage necesitatea unui răspuns privind limitele acestei puteri.

Cazul Rottmann, care constituie punctul de plecare al acestei discuţii, demonstrează o  reevaluare a distincţiei dintre situaţii ce ţin strict de dreptul intern şi situaţii interetatice. Concret, unui fost naţional austriac care dobândeşte în mod fraudulos cetăţenia germană i se retrage aceasta din urmă (după ce, în mod automat a pierdut şi cetăţenia de origine) ceea ce atrage şi pierderea cetăţeniei europene. Ajungând  la concluzia  că dreptul comunitar este aplicabil, Curtea a decis aplicabilitatea principiului comunitar al proporţionalităţii la nivel naţional.

Cuvinte cheie: cetăţenie, drept comunitar, cetăţenie europeană, refugiat, apatrid, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cauza Rottmann

 

Gabriel Andreescu, Spotul revistei Academia Caţavencu în lectura CNA şi CNCD. Combaterea discriminării ca politică publică

 

După difuzarea în luna mai a.c. a spotului publicitar al revistei Academia Caţavencu, Consiliul Naţional al Audiovizualului a primit trei reclamaţii ale unor cetăţeni nemulţumiţi de “denigrarea” maghiarilor prin prezentarea lor drept “cotropitori ai poporului român” şi respectiv, a românilor, caracterizaţi drept “un popor leneş din sud-estul Europei”. Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a adresat, pentru o opinie, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Acesta a considerat că mesajul spotului publicitar se fundamentează pe stereotipuri şi creează o atmosferă ostilă, degradantă ori umilitoare la adresa membrilor celor două comunităţi. Această interpretare a fost preluată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Studiul arată că evaluările pe care le fac cele două instituţii publice demonstrează tendinţa din ce în ce mai manifestă a lor de a se pronunţa asupra conţinutului profesional al mesajelor şi a atributelor persoanelor care participă la dialogul public. Această voinţă, împreună cu neajunsurile legislaţiei din domeniul combaterii discriminării duce la o ingerinţă cu totul excesivă în materia libertăţii de exprimare. Este necesară o regândire a normelor şi a politicilor publice în materie.

 

Cuvinte cheie: discriminare, libertate de exprimare, spot publicitar, săptămânalul Academia Caţavencu, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

Mihaela Roxana Prisacariu, The participation of people belonging to national minorities to public decisions through their own political parties

 

The present study analyzes the content and limits of the right of association in political parties of people belonging to national minorities, the relationship between this right, democracy and national sovereignty, seeking to highlight the limits of state appreciation in this area. The purpose of this review is to propose an interpretation of the national rule concerning the right of association in political parties.

In order to do this, we will study the European Court of Human Rights jurisprudence concerning the right of association in cases related to the creation / dissolution of some political parties of national minorities, where the Court had to consider the interaction of this right, democracy and national sovereignty. Later we will show the limits of applying such decisions, limits, which in our view, influence the exercise of freedom of association, to make finally some remarks on the financing of political parties by foreign subjects of law.

 

Cuvinte cheie: minorităţi naţionale, partide politice, finanţare, libertate de asociere, libertate de exprimare