Rezumat Nr 2, 2017

 

Viorel Chiricioiu,  Two ‘Firsts’ at the International Criminal Court: The Al Mahdi Case and Its Implications

Rezumat: Ocrotirea bunurilor culturale pe timp de conflict armat reprezintă o problemă de o importanță deosebită în contextul actual geopolitic și de securitate, întrucât diverse grupări și diverși actori contribuie la răspândirea terorii și a distrugerii în lume, inclusiv prin țintirea și distrugerea intenționată a locurilor simbolice dedicate culturii, religiei și istoriei. Prezentul articol analizează două consecințe importante marcate de recent încheiata cauză Al Mahdi de pe rolul Curții Penale Internaționale cu privire la situația din Mali. Pentru prima dată în istoria dreptului internațional penal, o persoană a fost acuzată și condamnată exclusiv pentru crima de război de atacare a patrimoniului cultural ocrotit și, pentru prima dată în istoria Curții, un suspect a pledat vinovat. Articolul discută cauza, relevanța aspectelor implicate și efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra dezvoltării dreptului internațional penal.

Cuvinte cheie: Al Mahdi Case, patrimoniu cultural, conflict armat, teroare, Mali, Curtea Penală Internaţională

 

Valentin Constantin, Dificultatea de a consolida o soluţie judiciară la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Rezumat: Cazul A și B c. Norvegia, comentat în articol, a condus la o modificare a practicii Curții de la Strasbourg în materia procedurilor mixte, penale și administrative. Mai precis, Curtea de la Strasbourg a dorit să fixeze noi condiții pentru calificarea ca materie penală a unei sancțiuni administrative. Autorul este, în acord cu opinia dizidentă cu a judecătorului Pinto de Albuquerque, mefient în legătură cu succesul acestui demers. El remarcă coborîrea standardului de protecție pentru non bis in idem și, de asemenea, lipsa de claritate și precizie a soluției.

Cuvinte cheie: proceduri mixte, materie penală, non bis in idem, sancțiuni penale, sancțiuni administrative.

 

István Haller, Presiunile politice asupra Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării prin inițiative de modificare a legislației anti-discriminare

Rezumat: După o scurtă prezentare a înfiinţării Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, studiul trece în revistă presiunile politice asupra CNCD prin inițiative de modificare a legislației anti-discriminare. Sunt analizate invocarea repetată de către Ministerul Justiției a caracterului neconstituțional al prevederilor O.G. nr. 137/2000; Decizia nr. 818 din 3 iulie 2008 a Curţii Constituționale şi efectele ei; excepția de neconstituționalitate inițiată de fostului ministru de justiție, Valeriu Stoica; excepția de neconstituționalitate inițiată de fostului consilier județean Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa; inițiativa legislativă a fostului deputat Bodgan Diaconu. Concluzia studiului este că dintre cele trei puteri, cea mai mare susținere a CNCD a venit din partea puterii juridice. Guvernul a susținut excepțiile invocate de el însuși, iar puterea legislativă, sub a cărui control se află CNCD, s-a arătat extrem de pasivă.

Cuvinte cheie: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, excepție de neconstituționalitate, putere legislativă,  Valeriu Stoica, Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Bodgan Diaconu

 

Cristian Nuică, Opinie de specialitate cu privire la cauza C-673/16, Coman

Rezumat: The paper present,  following the deepening of the relevant Community provisions, to find answers to the questions forming the reference for a preliminary ruling in Case C-673/16 Coman, before the Court of Justice of the European Union. The subject of Case C-673/16, Coman, is the preliminary request made by the Constitutional Court of Romania, appropriate to the provisions of Art. 267 TFEU. Following the specialized analysis applied after the specific mechanism for the interpretation of Community law referred to by the request sent by the Constitutional Court of Romania, the author concludes that the Community provisions require the host Member State whose legislation it recognizes, allows and legally protects the same-sex couple's same-sex couple relationships, to grant a residence permit on its territory for more than three months to a same-sex spouse of a European citizen, including for family cohabitation.

Cuvinte cheie: Romania Constitutional Court; Court of Justice of the European Union, Case C-673/16 Coman, Community law, Same-sex husband, family member