Rezumat Nr 3, 2017

 

Dragoș Nicolae Costescu, L’impact de l’environnement numérique sur la juridiction de la propriété intellectuelle a la lumière de la jurisprudence CEDH

Rezumat: Proprietatea intelectuală reprezintă un drept nou luând în considerare numărul redus de cereri introduse în fața CEDO până în anii 1990. Acest drept este protejat în cadrul convențional prin articolul 1 din Protocolul 1, dar și prin art. 10. Specificitatea acestui articol constă în demonstrarea faptului că protecția proprietății intelectuale în mediul digital împotriva încălcărilor se dovedeşte destul de dificilă din cauza atribuirii jurisdicției.

Cuvinte cheie: Juridiction, propriété intellectuelle, numérique, internet, infractions

 

Teodor Papuc, Principiul proporționalității și testul acestuia. Circulând pe terenul motivelor

Rezumat: This paper is a short presentation of the principle of proportionality and of the test which enforces it at the Strasbourg Court. The paper analyses the stages of this test, having an eye to the classical test. Here is affirmed the supremacy of this instrument in comparison with the rival judiciary tests, in disputes which imply fundamental rights, trying to popularize it in a space still dominated by the fidelity to statutes and by the abstract thinking

Cuvinte cheie: fundamental rights, principle of proportionality, test of proportionality, European Court for Human Rights

 

Kis Réka, Protecția triunghiulară a drepturilor omului în Uniunea Europeană

Rezumat: În prezent drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene sunt garantate de cel puțin trei sisteme diferite, anume constituțiile naționale, Convenția europeană a drepturile omului și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Studiul de față își propune să prezinte evoluția celor trei regimuri de protecție, să analizeze interacționarea lor și să evidențieze anumite dificultăți de co-funcționare ale acestora, luând în considerare scopurile și geneza lor diferită.

Cuvinte cheie: drepturile omului, constituții naționale, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta fundamentală a Uniunii Europene