Rezumat Nr 4, 2014

Cristian Nuică, Natura juridică a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării: domeniile angajării răspunderii juridice contravenţionale și răspunderii civile delictuale în materia nediscriminării

Rezumat: Articolul îşi propune să clarifice problema naturii juridice a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, atât din perspectiva atribuţiei de soluţionare a petiţiilor, după o anumită procedură specială, cât şi din perspectiva completării cadrului procesual al cărui obiect îl constituie repararea prejudiciului (material sau moral) cauzat prin încălcarea principiului nediscriminării.

În final, articolul oferă o rezolvare controversei cu privire la legitimitatea atribuţiilor Consiliului raportat la acele decizii ale Curţii Constituţionale prin care s-a reţinut caracterul neconstituţional al dispoziţiilor art. 20 si art. 27 din O.G. nr. 137/2000, concluzionându-se în sensul că normele naţionale antidiscriminare, respectiv validitatea atribuţiilor CNCD, nu sunt afectate de deciziile constituţionale în cauză.

Cuvinte cheie: Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Curtea Constituţională, administrativ-jurisdicţional, discriminare, independenţă, facultativitate, gratuitate, contradictorialitate etc.