Sumar Nr 4, 2015

 

 

Editorial

I.

Gabriel Andreescu, „Legea antilegionară” ca temă de etică a memoriei

Laura-Maria Crăciunean, Realizarea controlului de constituţionalitate şi a controlului de convenţionalitate în România: despre interesul justiţiabilului

Elena Lazăr, La protection de la propriété intellectuelle dans le système de la Convention EDH

Măriuca Oana Constantin, Identitatea culturală – o posibilă circumstanță atenuantă? Admisibilitatea clauzei culturale în procesele penale din România

II.

Punct de vedere cu privire la acţiunile solistului formaţiei muzicale KARPATIA

Punct de vedere cu privire la acţiunile dlui. Csibi Barna

Hotărârea CNCD privind pagina de internet a primăriei Joseni exclusiv în limba maghiară

Hotărârea CNCD privind discriminarea petentului la locul de muncă, pe criteriul handicapului locomotor

Hotărârea CNCD privind nerespectarea drepturilor cetățenilor de altă naționalitate

Hotărârea CNCD privind tratamentul diferențiat din cauza apartenenţei sindicale

Hotărârea CNCD privind încălcarea dreptului la muncă  prin acte de hărțuire

Hotărârea CNCD privind destituirea petentului din motive de gen

Hotărârea CNCD privind imposibilitatea de a opta pentru un post vacant din cauza unei cerințe profesionale

Hotărârea CNCD privind rezervarea parcării pentru primar, viceprimar, secretar, consilieri locali

III.

Diana Botău, Cauza Metin Gültekin et alii c. Turcia

IV.

Lordul Neuberger de Abbotsbury, Echitatea drepturilor omului

V.

Dragoş Nicolae COSTESCU, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: octombrie-decembrie 2015

 

Rezumate/ Cuvinte cheie

Consiliul Ştiinţific